F感と今感の間

hair
sazu
make
accosuehiro
photo
Masao Takahashi
clothes
dorama